Cine 2010 - 2011

, par  Teresa Dalmau , popularité : 14%

Enguany treballarem entorn d’un episodi històric del Rosselló : La guerra de la sal, coneguda també com a La revolta del Angelets.

:un-d CONTEXT HISTÒRIC

Aquests fets ocorregueren poc després del Tractat dels Pirineus (1659-60) per protestar contra l’abolició dels drets dels catalans del Rosselló per part del nou rei Louis XIV i contra la imposició d’un nou impost sobre la sal anomenat la gabella.

Cette année nous travaillerons autour d’un épisode historique du Roussillon : La guerre du sel connue aussi comme La revolte des "Angelets" .

:un-d CONTEXTE HISTORIQUE

{{}}

Ces faits se sont produits peu après le Traité des Pyrennés (1659-60) pour protester contre l’abolition des droits des catalans du Roussillon par le nouveau roi Louis XIV et contre l’imposition d’un nouveau impôt sur le sel appellé la gabelle .

El marc territorial català en l’Època Moderna

En el segle XVI, Catalunya ja estava definida territorialment amb una frontera política i una multiplicitat de fronteres territorials. La frontera política catalana estava definida des de Salses fins els límits amb el País Valencià i Aragó.

Catalunya era un territori on la Diputació del General recaptava els seus ingressos segons la seva constitució. Així, la frontera política catalana es situava en els límits territorials amb el Regne d’Aragó i el Regne de València, tot i que tenien la sobirania del mateix monarca. Al nord, Catalunya delimitava amb els dominis de la monarquia francesa.

El 1659 la frontera política evolucionarà a partir de la signatura del Tractat dels Pirineus entre Felip IV i Lluís XIV. Així, els comtats de Rosselló i Cerdanya passaran a ser de sobirania francesa modificant la frontera. La denominació dels territoris catalans sota sobirania francesa anirà canviant a mida que variï la geografia administrativa francesa.

Les fronteres polítiques catalanes no es veuran afectades fins el 1714 amb la introducció de l’absolutisme borbònic. Així, a Catalunya ara es crearà una nova frontera merament administrativa.
Un altra exemple de la diversitat de les fronteres catalanes seria la frontera marcada per l’ús de la llengua catalana (Aragó, País Valencià, Vall d’Aran i Catalunya Nord) i les fronteres eclesiàstiques marcades per les diòcesis i els bisbats.

 ;-) Per més informació / Pour en savoir plus

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tractat_dels_Pirineus

http://ca.wikipedia.org/wiki/Angelets_de_la_terra

http://www.catradio.cat/reproductor/257736

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur