La Clàudia i els seus amics

, par  Clémentine Bidaud, Emilie Geynet-Gris, Kelly Dauliach, Laura Reyes, Teresa Dalmau , popularité : 25%

La Clàudia i les seves històries.

Clàudia et ses histoires.

T Dalmau

Qui és ? (informacions útils)

És una noia de 12 anys que se diu Clàudia.

Viu cap la Rambla de Poblenou, a prop de la casa del senyor F.

Els seus pares treballen. El seu pare, l’Enric fa bàsquet i la seuva mare fa segon d’arquitectura a la universitat quan surt de treballar perquè no va poder estudiar quan era jove. Té un germà que ten catorze anys

Té una amiga que es diu Andrea i un amic que es diu Július.

La història de la Clàudia

( 1er dimarts)

S’ha barallat amb l’Andrea. L’Andrea es la millor amiga de la Clàudia, pero elles s’han barallat . La Clàudia havia intentat fer les paus amb l’Andrea pero no volia entendre res. Ella s’havia trobat tota la colla per anar al cine al diumenge i no havia di res a la Claudia.

En Július forma part del grupet de l’Andrea.

Tornant a casa, enfadada, ha trobat a la Rambla, un moneder estrany que no pot obrir. En buscant, troba damunt del moneder, l’adreça del propriètari : el senyor F, un home que coneix de vista i que li fa por des que era petita. Malgrat això, va a casa del senyor F per li tornar, amb la por al ventre. Però, la Clàudia se va enganyar sobre el senyor F, és un home simpàtic que per li donar les gràcies, la va convidar a casa, a tastar el seus pastissos. Es així que commença a li contar la seua història durant la retirada pero el senyor F no ten temps d’acabar que ja el pare de Clàudia ven la cercar per tornar a casa però tornarà el dimarts que ven.

(segon dimarts)

Aquest segon dimarts, la Claudia escolta el senyor.F en menjant un pastís de xocolata amb suc de taronja.
Tota la semana va ser impacient d’anar a casa de senyor.F per sapiguer la continuació de la història. Hauria volgut tornar de seguida ahir però no pot. Els dimercres tenia classe d’anglès, els dijous entrenament d’hoquei, el divendres va haver d’anar a comprar-se unes vambes, el dissabte era dia de mercat i de neteja a casa, el diumenge la mare els va convidar al cine i dilluns tornava a tenir classe d’anglès. L’hi queda que el dimarts per anar a veure el senyor.F .
La Clàudia se queda fins a les set a escoltar la història del senyor.F. Tornarà el proper dimarts.

(terce dimarts)

per què està de mal humor la clàudia ?
claudià està de mal humor perqué els seu amics i julius havien anat el cine i a berinar sense dir-li res i per qué l’andrea havia intentat fer les paus.
porque loa claudia es de mal cara ?
La Claudia es de mal humor perquè els seus amics sont anar a berenar i al ciné : l’Andréa havia trobat tota la colla per anar a berenar i al ciné, Andréa haviat trobat Julius per li demanar de fer partit del seus grupet. No havia di res a la claudia, es per aixo que la claudia es de mala cara.

EN FRANÇAIS

Qui est-elle ? (informations utiles)

C’est une fille de 12 ans qui s’appelle Claudia.

Elle habite vers la Rambla de Poblenou, près de la maison de monsieur F.

Ses parents travaillent. Son père, Enric fait du basket et sa mère fait une seconde d’architecture à l’université quand elle sort du travail parce qu’elle n’a pas pu étudier jeune. Elle a un frère de quatorze ans.

Elle a un copine qui s’appelle Andrea et un ami qui s’appelle Julius.

L’histoire de Clàudia

(1er mardi)

Elle s’est disputé avec Andrea. Andrea est la meilleure amie de Claudia, mais elles se sont disputées. Claudia a tenté de faire la paix avec Andrea mais elle ne voulait rien entendre . Elle s’était trouvée avec toute la classe pour aller au cinéma le dimanche et n’avait rien dit a Clàudia.

Jùlius fait partie du petit groupe d’Andrea.

En rentrant chez elle, énervée, elle a trouvé à la promenade, un porte-monnaie bizarre qui ne s’ouvre pas. En cherchant, elle va trouver, sur le porte-monnaie, l’adresse du propriètaire : monsieur F, un homme qu’elle connait de vue et qui lui fait peur depuis qu’elle est petite. Malgré ça, elle va chez monsieur F pour le lui rendre, la peur au ventre. Mais, Claudia s’est trompée sur monsieur ; c’est un homme sympathique qui pour la remercier, va l’inviter chez lui, goûter ses gâteaux. C’est comme ça qu’il commence à lui raconter sa vie durant la retirada mais monsieur F n’a pas le temps de finir que le père de Claudia vient la chercher pour rentrer à la maison mais elle reviendra mardi prochain.

(2ème mardi)

Claudia est contente de retourner chez monsieur f car il lui a fait des gateau au chocolat et du jus d’orange. Elle était impatiente toute la semaine de retourner chez monsieur f pour connaitre la suite l’histoire.

(3eme mardi)

claudia est de mauvaise humeur parce que son groupe d’amis et julius sont aller au cinema sans lui dire et andrea n’arrete pas de faire sa chef.
Claudia est de mauvaise humeur parce que ses amis sont allé au cinéma : Andréa avait inviter toute l’école pour y aller, elle a demander a Julius de faire partit de son petit groupe sans avoir rien dit a claudia.

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur