Kévin : El Dia Neix per a tothom

, par  Kevin Azais , popularité : 13%

Resum de l’obra

Raquel pensa que el seu pare no té rao perquè el seu pare vol que la seu fill vagi a la muntanya. La raquel pensa que la seu mere te rao de volver que seu home vagi a la guerra.
En baldiri fa veure que nomes s’interessa par la vaca que vedella. En realitat he ajudat en Frederic i ha dit als alemanys que dormia darrera la barrera. Aquesta nit el maquisards soparan a la barraca amb ells.
Hem vist que en Frederic pensa que el seu pare es un covard. La raquel li diu que no segui tandu que no es facil de ser un haroi.

Sites favoris Tous les sites

148 sites référencés dans ce secteur